Het onderzoek a

De belangrijkste vraag die we in deze studie willen beantwoorden luidt:

“Is gedragsactivatie effectiever dan de gebruikelijke zorg in de huisartsenpraktijk bij ouderen met klinisch relevante depressieve klachten?”

Daarnaast zijn we geïnteresseerd in het waarom achter die vraag. Door verschillende vragenlijsten en een bewegingsmonitor mee te nemen in deze studie, hopen we inzicht te krijgen in hóe gedragsactivatie werkt.